Privacy en cookiebeleid

Op het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens als u op onze website komt en/of er interacties mee aangaat, is het privacy- en cookiebeleid van Ardo medical Benelux BV van toepassing.

Dit geldt voor de websites www.ardomedical.nl,  www.ardomedical.be, www.ardoshop.nl, www.Multi-Mam.nl, en/of andere websites van Ardo medical Benelux BV.  Andere websites die direct of indirect aan onze website zijn gekoppeld bijvoorbeeld via snelkoppelingen zijn niet onderworpen aan dit privacy- en cookiebeleid, ongeacht of ze al dan niet beheerd worden door Ardo medical Benelux BV of een partner van Ardo medical Benelux BV.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt en met wie onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen ook nooit uw gegevens aan derden verkopen.

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

WEBSHOP

Gebruik van persoonsgegevens:
Bij het plaatsen van een order in onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u  worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres (indien afwijkend van afleveradres)
  • Bankgegevens
  • E-mailadres
  • De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Webshop Account:

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is. Als u 12 maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Webshop Account verwijderen wij uw Webshop Account.  De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Payment processor:

Voor de afhandeling van de betalingen in de webshop maken wij gebruik van het platform van Sisow. Deze verwerkt uw adres en betaalgegevens. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hier vindt u hun privacy statement: https://www.sisow.nl/Sisow/down.aspx?doc=Privacyverklaring%20Sisow_v_2_0_.pdf

Logistiek en verzending:

Als u een bestelling bij ons plaatst maken wij gebruik van de diensten van onze logistieke dienstverlener Doeleman Logistiek te Waddinxveen. Zij ontvangen uw gegevens van ons om te zorgen dat uw bestelling wordt verzameld en ingepakt ter verzending naar uw adres. Uw gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en mogen door hen niet met derden worden gedeeld.

Verzending:

Voor de verzending van uw pakket maken wij gebruik van de diensten van: Van Straaten Post, PostNL en DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw gegevens hiervoor met hen delen, zij gebruiken deze alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Advertenties:

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

Reviews:

Na aankoop van uw artikelen, kunt u een review plaatsen in onze shop. De review is zichtbaar voor anderen. Wij kunnen u ook om een review vragen nadat u een artikel hebt gekocht. Dit kunnen we doen door u een e-mail te sturen. Ook kunnen wij reviews uitvragen op basis van acties met onze partners.  Als u eenmaal een review hebt gegeven, kunnen wij daarna contact met u opnemen. Dit doen we alleen als u uw contactgegevens eerder aan ons hebt verstrekt. Op grond van uw review(s) kunnen wij bepalen of een artikel aan uw verwachtingen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen wij naar aanleiding daarvan maatregelen treffen en eventueel het artikel uit ons assortiment halen.

Wat is de grondslag voor deze verwerkingen? Voor het plaatsen van reviews geeft u toestemming. Maar de verwerkingen op grond waarvan wij u vragen om een review te plaatsen en het onderzoek naar aanleiding van verzamelde reviews zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Reviews stellen ons immers in staat ons aanbod nog beter op uw wensen te laten aansluiten.

De reviews blijven in principe zo lang zichtbaar als de artikelen in ons assortiment zijn en in de shop te bestellen zijn. Als u een review wilt verwijderen moet u daartoe een verzoek doen bij onze klantenservice.  Als wij constateren dat u onze gedragsregels overtreedt, hebben wij het recht om de betreffende review(s) direct te verwijderen.

Bewaartermijnen:

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 2 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Contact:

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics en Google maps.

De websites  maken gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het privacy beleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Sociale Media:

Ardo medical Benelux BV is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Als u Ardo medical volgt via Sociale media, of communiceert met of over ons via Sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens.  Als u informatie over Ardo medical deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Ardo medical volgt zelf ook Sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op Sociale media over u.

Ardo medical kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Ardo medical is gedeeld en “geliked” via Sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Ardo medical bijhouden of en, zo ja, welke klachten er over Ardo medical worden gedaan via Sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze Sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

  • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
  • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot de Bijenkorf;
  • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de Sociale media-activiteiten van Ardo medical te analyseren en haar klantvriendelijkheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Ardo medical om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren.

Privacy beleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-Button):

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de “Like-Button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Like-Button” op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Zie het Privacy beleid van Facebook op http://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Privacy beleid voor het gebruik van Instagram:

Functies van de service Instagram zijn aan onze zijde geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Zie voor meer informatie het Privacy beleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Privacy beleid voor het gebruik van YouTube:

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt op de hoogte gebracht van welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan u persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Raadpleeg het Privacy beleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Voor vragen over ons Privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser

Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig en juist is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de site, van de op (of via) de site ter beschikking gestelde informatie. Indien u onjuistheden opmerkt vragen wij u vriendelijk dit te mailen naar info@ardomedical.nl. Zo kunnen wij de website optimaliseren.

Hyperlinks en verwijzingen:

Op of via de site wordt met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken daarover geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap. Daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendommen:

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van campagne-informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie kunt u contact opnemen met ons via info@ardomedical.nl. De beheerder van deze site helpt u verder.