Terug

WHO-code en Unicef

Wij zetten ons in voor een goede zaak – borstvoeding!

Dat betekent dat wij onze producten steeds optimaliseren naar de eisen van de moeders, professionals en borstvoedingsorganisaties, zodat baby’s zo lang mogelijk de waardevolle moedermelk krijgen. Daarbij zijn Ardo-producten belangrijke bouwstenen.

Wij stellen u onze kennis, individuele concepten en onze producten ter beschikking. Wij verheugen ons om met u samen onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. Bovenstaande brief van Unicef dat Ardo zich volledig committeert aan de WHO-code en onderstaande uitleg over wat deze WHO-code betekent kan u daarbij ondersteunen.

Ardo is een verantwoordelijke partner doordat wij werken volgens de Internationale WHO-Code. Als producent van borstvoedingshulpmiddelen ondersteunen wij daarom het geven van borstvoeding met  producten en hulpmiddelen van hoge kwaliteit en functionaliteit . Blijven voldoen aan de internationale WHO-Code heeft daarom binnen Ardo de hoogste prioriteit.

Wat houdt de WHO-Code in?

De WHO-Code heet voluit  “Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk”. De WHO-code stelt zich een veilige en geschikte voeding voor zuigelingen ten doel en wil daaraan een bijdrage leveren door het geven van borstvoeding te beschermen en te bevorderen. De WHO-Code omvat daarom regels over het maken van reclame en marketingactiviteiten over babyvoeding als vervanging van moedermelk. De WHO-Code legt deze activiteiten aan banden (International Code:artikel 2).
Producten die onder deze code vallen zijn naast  volledige zuigelingenvoeding, opvolgmelk, andere voedingsmiddelen voor baby’s onder de vier maanden, zoals sapjes en fruithapjes, maar ook de voedingsflessen en spenen.

De intentie van de WHO-Code is om het adverteren en andere vormen van merchandising van deze producten, gericht op het algemene publiek,  zoveel mogelijk te beperken. De WHO-Code is een internationale richtlijn, wat betekent dat fabrikanten die de code overtreden niet gestraft kunnen worden, ook al hebben ze plechtig beloofd zich aan de code te zullen houden. Het IBFAN (www. ibfan.org) doet wereldwijd veel onderzoek naar naleving van de WHO-Code. Overtredingen en overtreders worden gerapporteerd en gemeld bij de overheden.

Wat betekent de WHO-code voor Ardo?

In acht nemend dat  spenen en voedingsflessen een negatief effect kunnen hebben op het geven van borstvoeding en op de duur ervan, zal Ardo daarom geen spenen en/of voedingsflessen in haar assortiment aanbieden.

Thans woedt er een intense discussie over de WHO-code inzake de moedermelk vervangers, tussen voedingsexperts en de producenten ervan. Ongeacht de uitslag, willen wij hier en nu ondubbelzinnig verklaren, als onderdeel van ons bedrijfsbeleid, dat Ardo volledig gecommiteerd is aan het volgen en naleven van elke WHO-Code.

Marliese Pepe-Truffer (Ardo beheerder product management, lactatiekundige IBCLC)